Doanh nghiệp tuyển dụng

Bạn đang tìm kiếm ứng viên phù hợp với công ty của mình ???

pexels-photo-872955

Kết nối nhu cầu

SSPACE đang cố gắng xây dựng mạng lưới kết nối rộng khắp nhằm gắn kết nhu cầu tuyển của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của ứng viên.

Bạn là nhà tuyển dụng ?

Với mục tiêu là sự thỏa mãn của khách hàng và sự thành công của ứng viên, SSPACE đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm được ứng viên phù hợp với nhu cầu và môi trường làm việc của họ.

Mạng Lưới Ứng Viên Tiềm Năng

+2000
ứng viên tiếp cận thông tin tuyển dụng

+500
lượt xem trung bình cho 1 việc làm

+03
hồ sơ ứng tuyển cho 1 việc làm

70%
ứng viên có +1 năm kinh nghiệm

Đăng Ký Thông Tin