Dự án giải pháp phát triển và sản xuất sản phẩm gốm sứ


DỰ ÁN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM SỨ

Cung cấp giải pháp và chuyển giao công nghệ in 3D và Scan 3D phục vụ cho việc triển khai phát triển và sản xuất các sản phẩm gốm sứ

Liên hệ ngay


Cung cấp giải pháp và chuyển giao công nghệ in 3D và Scan 3D phục vụ:

  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
  • Thử nghiệm kết cấu và công năng sản phẩm
  • Trưng bày triển lãm, showroom để đánh giá khách quan kiểu dáng, mẫu mã…
  • Giảm thiểu tồn kho và chi phí khuôn mẫu lỗi thời.

Kết hợp giải pháp số hóa 3D nhằm quảng bá sản phẩm rộng rãi, sao chép mẫu mã nhanh cho việc cải tiến, kiểm tra khuôn mẫu và biến dạng sản phẩm trong sản xuất..

Giải pháp giúp giảm 50% chi phí và 60% thời gian tạo mẫu mới so với phương pháp tạo mẫu truyền thống.

Chủ động phát triển mẫu mới, tránh lộ thông tin dự án, mẫu mã dự án.