Dự án sửa chữa thiết bị nhà máy nhiệt điện


DỰ ÁN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Ứng dụng Công nghệ Scan 3D và In 3D công nghiệp giải quyết sửa chữa các thiết bị trong nhà máy điện

Liên hệ ngay


Ứng dụng Công nghệ Scan 3D và In 3D công nghiệp giải quyết các bài toán:
- Scan 3D số hóa các chi tiết sản phẩm Bơm phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thay thế.
- Vẽ 3D kiểm tra các vị trí lắp đặt tránh sai sót.
- Triển khai bản vẽ gia công chế tạo sản phẩm.
- Sản xuất chế tạo cung cấp phụ tùng thay thế lắp đặt.