Giảng viên

Đội ngũ đằng sau SSPACE

anhTuyen

Hoàng Hải BÌNH

Kỹ sư / Chuyên viên SolidWorks

Chuyên môn

CAE Engineer

Phần mềm: Hypermesh, Ansys, MotionView.

 

 

Số năm kinh nghiệm

5 năm

Liên hệ

lĩnh vực nghiên cứu

Thiết bị quân sự.

Bộ phận xe.

Bộ phận xe tải.

Kết cấu cơ khí máy.

tóm tắt nghề nghiệp

2011 – 2016: Chứng chỉ kỹ sư Cơ kỹ thuật – Khoa Khoa Học Ứng Dụng Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

25/06/2015 – 26/06/2015: Chứng chỉ phân tích khí động lực học (Computational Fluid Dynamics – CFD) lớp học ngắn mùa hè  được hướng dẫn bởi GS. Nguyễn Văn Thịnh (Đại học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc).

06/2015 – 07/2015: Thực tập tốt nghiệp tại Neptech trung tâm Thiết kế – Chế tạo Thiết bị mới, thuộc Sở Khoa học và Công Nghệ TP.HCM.

01/09/2015 – 20/03/2016: Chứng nhận hội nghị khoa học dành cho sinh viên 2015 tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

06/2017 – Hiện tại: Kỹ thuật viên R&D tại ban NC&PT tổng cục kỹ thuật Z751, Bộ Quốc Phòng.

Một số dự án

GV1

luận văn tốt nghiệp " ý tưởng - thiết kế - mô phỏng tính toán hầm gió mở (OCWT) sử dụng ansys"

Nội dung công việc:

Nghiên cứu lý thuyết và lên ý tưởng ban đầu cho hầm mở gió.

Thiết kế 3D cho ý tưởng sơ khai.

Phân tích mô phỏng cho mô hình ban đầu và cải tiến (Ansys Workbench CFX – Strutural).

dự án xe semi romooc

Dự án phân tích làm việc của khung xe Semi Romooc 45 Feet làm việc với trạng thái lắp đặt trong các trường hợp tải (uốn, xoắn, gia tốc quán tính gấp).

Nghiên cứu và thiết lập bài toán: Tạo lưới – Mesh, thiết lập bài toán – Set up Model, Phân tích,…

Trao đổi với bên thiết kế để nghiên cứu phương án thay đổi nếu bị lỗi mô hình.

Viết thuyết minh tính toán và báo cáo kết quả.

 

GV1-2
GV1-3

mô hình cần nâng hạ - 2018 (hướng dẫn khóa k14) và 2019 (hướng dẫn khóa k16)

Dự án phân tích kết cấu cần nâng hạ nâng chở hàng và người. Điều kiện làm việc tối đa là có thể nâng 500kg lên vị trí cao nhất.

Nội dung nghiên cứu là:

Tạo lưới phần từ và Set up Model trong Hypermesh.

Nghiên cứu phân tích và hướng dẫn các bạn K14 thực hành lại.