TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHẦN MỀM SOLIDWORKS

Trung Tâm Đào Tạo Phần Mềm SOLIDWORKS
SSPACE Academy

Với đội ngũ Chuyên gia, Kỹ sư hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp và chuyên gia phần mềm, cùng sự hỗ trợ từ các Tiến sĩ/ Thạc sĩ/ Giám đốc kỹ thuật/ Trưởng phòng Kỹ thuật tại các doanh nghiệp, SSPACE luôn cải tiến và tối ưu chương trình đào tạo SOLIDWORKS bám sát sản phẩm và nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.

Ký kết hợp tác với Đại học Giao thông Vận tải

SSPACE Academy là nơi kết nối giữa Học viên và Doanh nghiệp. SSPACE luôn hướng đến mục tiêu làm giảm khoảng hở giữa Học viên với Doanh nghiệp, nâng cao kiến thức thực tế về thiết kế và triển khai bản vẽ sản xuất sản phẩm, thúc đẩy các ý tưởng mới mang lại những giá trị cao hơn cho Xã hội. Ngoài ra, khi tham gia các khóa học, bạn sẽ được tham gia thi chứng chỉ Quốc tế của Hãng SOLIDWORKS có giá trị toàn cầu.

Các công tác hoạt động tiêu biểu của trung tâm:

  1. Tổ chức các lớp đào tạo SOLIDWORKS cho Cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.
  2. Tư vấn triển khai và đào tạo SOLIDWORKS cho Doanh nghiệp theo đặc thù sản phẩm riêng.

Những hoạt động nổi bật của SSPACE

Ký kết hợp tác với Đại học Giao thông Vận tải
Ký kết hợp tác với Đại học Giao thông Vận tải
Ký kết hợp tác với Đại học Thái Nguyên
Ký kết hợp tác với Đại học Thái Nguyên
Ký kết hợp tác với Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Ký kết hợp tác với Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hội thảo tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 
Hội thảo tại Đại học Giao thông
Vận tải TP.HCM 
Hội thảo tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 
Hội thảo tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
Hội thảo tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 
Hội thảo tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
Hội thảo tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Hội thảo tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Hội thảo tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Hội thảo tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Hội thảo tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Hội thảo tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM