Chương Trình Đào Tạo và Thiết Lập Hệ Thống

SOLIDWORKS PDM Standard

Quản Lý Dữ Liệu Sản Phẩm với Hệ Thống SOLIDWORKS PDM Standard

09H00 – 17H00 | Ngày 28/07/2024 | Online qua Zoom

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

CHƯƠNG TRÌNH NÀY PHÙ HỢP VỚI AI?

CHỦ DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ

KỸ SƯ

CAD ADMIN/SOLUTION MANAGER

CÓ PHẢI BẠN ĐANG?

VÀ BẠN CŨNG?

BẠN MONG MUỐN:

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỮ LIỆU SẢN PHẨM - PDM

PRODUCT DATA MANAGEMENT

Giúp kiểm soát dữ liệu thiết kế, cải thiện cách thức làm việc nhóm và cộng tác phát triển sản phẩm. PDM cung cấp một giải pháp tòa diện cho việc quản lý tài liệu liên quan đến sản phẩm một cách trực quan, giúp bạn và nhóm của bạn tập trung vào việc thiết kế các sản phẩm tốt hơn, thay vì mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu.

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

09H00 – 17H00 | Ngày 28/07/2024

09H00 – 10H00

HIỂU ĐÚNG VỀ PDM – PRODUCT DATA MANAGEMENT

10H00 – 11H00

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT PDM

11H00 – 12H00

CẤU HÌNH PDM STANDARD

13H30 – 17H00

THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG PDM

Quan trọng: Bạn sẽ được cung cấp 1 môi trường PDM Standard bao gồm Server và Phần mềm để có thể  thực hành trực tiếp trong chương trình đào tạo

CÁC MODULE ĐÀO TẠO

MODULE 01

TỔ CHỨC / QUẢN LÝ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Dễ dạng kết nối và nhân rộng bằng phương pháp đồng bộ các Server ở nhiều văn phòng cách xa nhau.

Cơ sở quản lý dữ liệu Microsoft SQL

Điều hướng đăng nhập từ Window và PDM

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

Hạn chế / Ngăn chặn lưu trữ dữ liệu trên máy tính cá nhân.

Quản lý tất cả các loại dữ liệu từ các phần mềm: SOLIDWORKS, CAD, Ofice, PDF,…..

Dữ liệu được quản lý tập trung và chia sẻ đúng chức năng của phòng ban.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

Hạn chế / Ngăn chặn lưu trữ dữ liệu trên máy tính cá nhân.

Quản lý tất cả các loại dữ liệu từ các phần mềm: SOLIDWORKS, CAD, Ofice, PDF,…..

Dữ liệu được quản lý tập trung và chia sẻ đúng chức năng của phòng ban.

MODULE 02

CỘNG TÁC THIẾT KẾ SẢN PHẨM

NHIỀU KỸ SƯ CÙNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM TRONG CÙNG THỜI ĐIỂM

Phân chia công việc cho nhiều người làm chung cùng lúc trên 1 mô hình 3D.

Các kỹ sư được phân quyền dữ liệu làm việc không chồng chéo khi làm chung.

MODULE 03

QUẢN LÝ THAY ĐỔI - VERSION / REVISION

QUẢN LÝ LỊCH SỬ CHỈNH SỬA

Quản lý quá trình thay đổi thiết kế chặt chẽ, lịch sử được ghi nhận tự động từ hệ thống

Có thể tái sử dụng phiên bản cũ

Cảnh báo sử dụng phiên bản thiết kế đã cũ

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN SẢN XUẤT - REVISION

Quy trình quản lý Revision được thiết lập và quản lý theo đúng quy trình

Đảm bảo luôn sử dụng PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG để sản xuất

Lịch sử phát triển sản phẩm được ghi nhận cho các kỹ sư học tập và cải tiến

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN SẢN XUẤT - REVISION

Quy trình quản lý Revision được thiết lập và quản lý theo đúng quy trình

Đảm bảo luôn sử dụng PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG để sản xuất

Lịch sử phát triển sản phẩm được ghi nhận cho các kỹ sư học tập và cải tiến

MODULE 04

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỪNG NHÓM DỮ LIỆU

Quy trình trên hệ thống được xây dựng dựa trên quy trinh làm việc thực tế tại Doanh nghiệp

Có thể tạo nhiều quy trình với mục tiêu cho nhóm dữ liệu khác nhau cũng như quyền cho các nhóm khác nhau

Các trạng thái của Quy trình được thể hiện trên giao diện làm việc cho mục đích quản lý công việc hiện tại

Quy trình được phân quyền cho từng nhóm dữ liệu

MODULE 05

BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN

BẢO MẬT

PHÂN QUYỀN

Phân quyền quản lý hệ thống

Phân quyền theo Folder

Phân quyền theo Quy trình

Phân quyền theo File

MODULE 06

TÌM KIẾM DỮ LIỆU

KHẢ NĂNG TÌM KIẾM DỮ LIỆU NÂNG CAO

Tìm kiếm theo thuộc tính đã được thiết lập: Dự án / Khách hàng / Sản phẩm / Người dùng…..

Có thể kết hợp nhiều thông tin để tìm kiếm kết quả đích chính xác

Không yêu cầu chính xác 100% từ khóa tìm kiếm

MODULE 07

THIẾT LẬP QUY TẮC MÃ SỐ

THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ NGUYÊN TẮC MÃ SỐ

Thiết lập quy tắc tạo mã số cho dữ liệu

Đảm bảo tính thống nhất / phân loại của dữ liệu theo mã số

Đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu

KẾT QUẢ BẠN NHẬN ĐƯỢC:

NGUYỄN NGỌC TUYẾN

CEO SSPACE

Trong hơn 14 năm, ông đã triển khai các giải pháp cho các Tập đoàn, công ty lớn tại Việt Nam như: Sanyo (AQUA), IKEA, FOSTER Việt Nam, YKK Việt Nam, Tân Thanh Corp, Hải Nam Switchboards, Đức Long Auto, Hoàng Lâm…

Nhóm Zalo PDM

Hãy vào nhóm Zalo để cập nhật những thông tin mới nhất từ Chương trình nhé!

CAM KẾT HOÀN TIỀN 100%

Nếu khóa học không áp dụng được vào công việc

Chương Trình Đào Tạo và Thiết Lập Hệ Thống

SOLIDWORKS PDM Standard

09H00 – 17H00 | Ngày 28/07/2024 | Online qua Zoom

TẤT CẢ KIẾN THỨC + TÀI LIỆU + THỰC NGHIỆM

TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÀY,

TRỊ GIÁ:

50.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY HẠNG VÉ CỦA BẠN

GENERAL

2.999.000 VNĐ

0 VNĐ

GOLD

6.800.000 VNĐ

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

NHỮNG LƯU Ý CẦN NẮM

Chúc bạn có một trải nghiệm tham gia Chương Trình tuyệt vời với SSPACE. Cảm ơn bạn đã tới và đồng hành cùng chúng tôi!