OUTSOURCING

SSPACE cung cấp các dịch vụ Outsource bao gồm:
  • GIA CÔNG BẢN VẼ 3D MODELING & 2D DRAIWNG
  • THIẾT KẾ / TRIỂN KHAI BẢN VẼ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỖ
  • THIẾT KẾ MÁY & TRIỂN KHAI BẢN VẼ SẢN XUẤT
  • PHÂN TÍCH SẢN PHẨM SIMLATION & FLOW SIMULATION

Liên hệ tại: