DỊCH VỤ IN 3D

Cung cấp dịch vụ in 3D với nhiều dạng vật liệu: Sợi nhựa, Chất lỏng, Kim loại giúp Doanh nghiệp tối ưu thời gian, chi phí tạo mẫu, cũng như cải tiến quy trình sản xuất hiệu quả.

Với dòng máy khổ lớn Công nghiệp, SSPACE đáp ứng nhu cầu in 3D tạo mẫu sản phẩm kích thước từ 800m đến 1500m với độ chính xác cao.