3D PRINTER

Máy in 3D FDM Khổ lớn – Máy in 3D công nghiệp với kích thước khổ in lên đến 1500mm