GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỮ LIỆU SẢN PHẨM - PDM
PRODUCT DATA MANAGEMENT

Giải pháp Quản lý dữ liệu sản phẩm giúp kiểm soát dữ liệu thiết kế, cải thiện cách thức làm việc nhóm và cộng tác phát triển sản phẩm. PDM cung cấp một giải pháp tòa diện cho việc quản lý tài liệu liên quan đến sản phẩm một cách trực quan, giúp bạn và nhóm của bạn tập trung vào việc thiết kế các sản phẩm tốt hơn, thay vì mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu.

Đây là nền tảng quan trọng xây dựng nguồn dự liệu chuẩn hóa và tự động, sau đó kết nối, đồng bộ với hệ thống MPP, MES, ERP của doanh nghiệp.

HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ SOLIDWORKS PDM

Tập trung thiết kế

Giải phóng nhân viên khỏi công việc quản lí dữ liệu để có thể tập trung toàn bộ thời gian vào việc thiết kế, phát triển sản phẩm.

Tăng tốc thiết kế

Tăng tốc thiết kế và báo giá nhanh cho khách khàng trên cơ sở sử dụng lại những thiết kế đã có.

Hỗ trợ công việc

Hỗ trợ làm việc theo nhóm, phân chia công việc để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Quản lý dữ liệu

Xử lý các vấn đề kiểm soát sửa đổi và quản lý dữ liệu trên nhiều nền tảng.

Kiểm soát tình trạng

Kiểm soát tốt tình trạng vật tư, thành phẩm để chủ động trong việc thu mua nguyên liệu và phân phối sản phẩm.

Chia sẻ thông tin

Tạo ra một cổng thông tin điện tử để chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong công ty hoặc với khách hàng ở khắp mọi nơi.

Cải thiện giao tiếp

Cải thiện giao tiếp khách hàng với SOLIDWORKS PDM thông qua việc sử dụng máy chủ Web, cho phép khách hàng truy cập thông tin của họ trên web 24/7.

01.

TỔ CHỨC / QUẢN LÝ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Dễ dạng kết nối và nhân rộng bằng phương pháp đồng bộ các Server ở nhiều văn phòng cách xa nhau.

Cơ sở quản lý dữ liệu Microsoft SQL

Điều hướng đăng nhập từ Window và PDM

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

Hạn chế / Ngăn chặn lưu trữ dữ liệu trên máy tính cá nhân.

Quản lý tất cả các loại dữ liệu từ các phần mềm: SOLIDWORKS, CAD, Ofice, PDF,…..

Dữ liệu được quản lý tập trung và chia sẻ đúng chức năng của phòng ban.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

Hạn chế / Ngăn chặn lưu trữ dữ liệu trên máy tính cá nhân.

Quản lý tất cả các loại dữ liệu từ các phần mềm: SOLIDWORKS, CAD, Ofice, PDF,…..

Dữ liệu được quản lý tập trung và chia sẻ đúng chức năng của phòng ban.

02.

CỘNG TÁC THIẾT KẾ SẢN PHẨM

NHIỀU KỸ SƯ CÙNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM TRONG CÙNG THỜI ĐIỂM

Dữ liệu được quản lý tại 1 nguồn duy nhất / Các kỹ sư được phân quyền dữ liệu làm việc không chồng chéo.

03.

QUẢN LÝ THAY ĐỔI - VERSION / REVISION

QUẢN LÝ LỊCH SỬ CHỈNH SỬA

Quản lý quá trình thay đổi thiết kế chặt chẽ, lịch sử được ghi nhận tự động từ hệ thống

Có thể tái sử dụng phiên bản cũ

Cảnh báo sử dụng phiên bản thiết kế đã cũ

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN SẢN XUẤT - REVISION

Quy trình quản lý Revision được thiết lập và quản lý theo đúng quy trình

Đảm bảo luôn sử dụng PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG để sản xuất

Lịch sử phát triển sản phẩm được ghi nhận cho các kỹ sư học tập và cải tiến

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN SẢN XUẤT - REVISION

Quy trình quản lý Revision được thiết lập và quản lý theo đúng quy trình

Đảm bảo luôn sử dụng PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG để sản xuất

Lịch sử phát triển sản phẩm được ghi nhận cho các kỹ sư học tập và cải tiến

04.

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỪNG NHÓM DỮ LIỆU

Quy trình trên hệ thống được xây dựng dựa trên quy trinh làm việc thực tế tại Doanh nghiệp

Có thể tạo nhiều quy trình với mục tiêu cho nhóm dữ liệu khác nhau cũng như quyền cho các nhóm khác nhau

Các trạng thái của Quy trình được thể hiện trên giao diện làm việc cho mục đích quản lý công việc hiện tại

Quy trình được phân quyền cho từng

05.

QUẢN LÝ / TẠO MÃ SỐ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ NGUYÊN TẮC MÃ SỐ

Thiết lập quy tắc tạo mã số cho dữ liệu

Đảm bảo tính thống nhất / phân loại của dữ liệu theo mã số

Tự động hóa tạo mã số

Đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu

Đồng bộ 2 chiều thông tin mã số từ SAP

06.

TỔ CHỨC CẤU TRÚC LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Cấu trúc folder được duy trì theo đúng nguyên tắc

Phân loại folder cố định và phát sinh

Phân quyền khởi tạo / Phân quyền sử dụng

Duy trì nguyên tắc đặt tên

07.

BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN

BẢO MẬT

PHÂN QUYỀN

Phân quyền quản lý hệ thống

Phân quyền theo Folder

Phân quyền theo Quy trình

Phân quyền theo File

08.

CHUẨN HÓA FORM / TEMPLATE

CHUẨN HÓA TEMPLATE

Part Template

Assembly Template

2D Drawing Template: A4, A3, …A0

ECR Form

Project form: Request, Survey….

BOM

AutoCAD format form

09.

TÌM KIẾM DỮ LIỆU

KHẢ NĂNG TÌM KIẾM DỮ LIỆU NÂNG CAO

Tìm kiếm theo thuộc tính đã được thiết lập: Dự án / Khách hàng / Sản phẩm / Người dùng…..

Có thể kết hợp nhiều thông tin để tìm kiếm kết quả đích chính xác

Không yêu cầu chính xác 100% từ khóa tìm kiếm

10.

TỰ ĐỘNG HÓA

CÁC TASK TỰ ĐỘNG THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH

Tự động gửi thông theo quy trình qua email: Yêu cầu duyệt / Yêu cầu chỉnh sửa / Công việc trễ

Tự động Convert bộ bản vẽ PDF sản xuất khi Duyệt trong quy trình

Tự động Export Data để đồng bộ với hệ thống SAP thông qua các định dạng: Exel, Xml…

11.

QUẢN LÝ MASTER DATA

THƯ VIỆN THIẾT KẾ 3D - PURCHASING PART

Thư viện Toolbox

Thư viện Weldment Profile

Thư viện Forming Tools

THƯ VIỆN THIẾT KẾ 3D - STANDART PART

Chuẩn hóa các chi tiết tiêu chuẩn: 3D / 2D

Tổ chức dữ liệu và tái sử dụng cho nhiều sản phẩm

12.

TẠO VÀ QUẢN LÝ eBOM

Winning PDM System

Chúng Tôi giúp các Doanh Nghiệp sản xuất có doanh thu từ 20 tỷ/năm đang có nhiều bản vẽ thiết kế sản phẩm, nhưng gặp nhiều thách thức và rủi ro trong quản lý dữ liệu sản phẩm:
Kiểm soát đúng
 phiên bản thiết kế, Tái sử dụng bản vẽ cũ tối đa, Tạo eBOM tự động với vài click chuột và đồng bộ với hệ thống ERP, Tiết kiệm 40-80 giờ cho GĐ Thiết kế mỗi tháng, và Tiết kiệm 2-4 tỷ đồng trong năm đầu tiên do phế phẩm.

Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu từ thiết kế – sản xuất đồng bộ, hòa hợp, mạnh mẽ, tự quản trị mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian và chi phí để tìm hiểu những hệ thống phức tạp

Bằng phương pháp “Huấn luyện & Chuyển giao Hệ thống PDM Hoàn Chỉnh” trong vòng 12 tuần.