Trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong giải pháp Số hóa 3D và chuyển đổi số trong lĩnh vực  sản xuất thông qua các giải pháp CAD/CAM/CAE/PLM/3D PRINTER/3D SCANNER

TẦM NHÌN CỦA SSPACE

CHO KHÁCH HÀNG (CUSTOMERS)

Giải quyết các bài toán số hóa dữ liệu chuyển đổi số cho Doanh nghiệp sản xuất giúp Doanh nghiệp đạt được tăng x2 – x4 tốc độ thiết kế sản phẩm. Tiết kiệm 3-5 tỷ đồng trong năm đầu tiên do phế phẩm. Thiết lập hệ thống quản lý từ Thiết kế - Sản xuất đồng bộ, mạnh mẽ, tự quản trị.

CHO NHÂN VIÊN (EMPLOYEES)

Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và hiệu quả. Đội ngũ nhân viên được hỗ trợ phát triển đúng với khả năng của mình nâng cao giá trị kết quả lao động và mang lại nhiều giá trị có ích cho xã hội.

SỨ MỆNH

CHO CỔ ĐÔNG (OWNERS)

Mang lại nguồn đầu tư dài hạn, hiệu quả cho Cổ đông thông qua sự minh bạch và xây dựng mối quan hệ bền chặt.

CHO CỘNG ĐỒNG (SOCIETY)

Thu hẹp khoảng cách giữa Học viên và doanh nghiệp. Nâng cao kiến thức thực tế về sản phẩm của Doanh nghiệp cho Học viên, đồng thời thúc đẩy những ý tưởng mới mang lại những giá trị cao cho xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SOLUTION - GIẢI PHÁP

Chúng tôi mang giá trị đến với khách hàng thông qua các giải pháp kỹ thuật, sản phẩm chất lượng cao và phù hợp với từng doanh nghiệp.

SHARING - CHIA SẺ

Chúng tôi luôn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp tới cộng đồng.

PLAINNESS - MINH BẠCH

Chúng tôi luôn minh bạch thông tin với đối tác, khách hàng và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh để tối ưu hóa giá trị cho các cổ đông, đối tác trên cơ sở pháp luật.

ASSISTANCE - HỖ TRỢ

Chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ cùng khách hàng để xử lý sự cố một cách nhanh nhất, giảm tối thiểu rủi ro và thiệt hại.

COMMITMENT - CAM KẾT

Chúng tôi luôn hoàn thành đúng những cam kết với khách hàng, hơn vậy chúng tôi luôn hướng đến kết quả vượt sự mong đợi của khách hàng.

EFFECTIVENESS - HIỆU QUẢ

Chúng tôi xây dựng giải pháp riêng cho mỗi khách hàng, khai thác tối đa tài nguyên để mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng so với chi phí cần thanh toán.