DỊCH VỤ

Nội dung giới thiệu về dịch vụ của SSPACE

Outsourcing

Công nghệ số đang hỗ trợ ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành xây dựng. Số hóa trong xây dựng giúp việc quản lý hồ sơ và thông tin trở nên đồng nhất.

Dịch vụ in 3D

Áp dụng các giải pháp thiết kế và phân tích để đáp ứng thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng và tối ưu hơn. Hạn chế những sai sót trong làm việc.

Dịch vụ scan 3D

Ứng dụng những phần mềm và kỹ thuật chuyên sâu trong gia công CAM từ 2, 3 đến 5 trục đồng thời nhằm đáp ứng những kỹ thuật gia công khắc khe nhất.