Chương Trình Đào Tạo

SOLIDWORKS Cơ Bản

Xây dựng nền móng SOLIDWORKS vững chắc cùng Chuyên gia SOLIDWORKS hàng đầu Việt Nam

(Được cài đặt bản quyền SOLIDWORKS dành cho 50 bạn đăng ký sớm nhất)

KHÓA HỌC ĐƯỢC SSPACE TÀI TRỢ 100% VỚI CÁC ĐỐI TÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

MODULE 1: 2D SKETCH

2d-sketch
TẠO VÀ QUẢN LÝ PHÁC THẢO 2D
PHƯƠNG PHÁP FULLY DEFINED SKETCH

MODULE 2: 3D PART

SSPACE-3D-Parts
VẼ VÀ QUẢN LÝ THAM SỐ TRÊN MÔ HÌNH 3D
QUY TRÌNH XÂY DỰNG 3D PART
PHƯƠNG PHÁP BÓC TÁCH ĐƠN GIẢN HÓA MÔ HÌNH 3D

MODULE 3: 3D ASSEMBLY

3d assembly
KỸ NĂNG XÂY DỰNG BẢN VẼ LẮP RÁP – ASSEMBLY
QUẢN LÝ BẬC TỰ DO / CHUYỂN ĐỘNG TRONG BẢN LẮP RÁP

MODULE 4: 2D DRAWING

2d drawing
TRIỂN KHAI BẢN VẼ 2D
TẠO BẢNG KÊ VẬT TƯ

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ GIÚP HƠN 1.300 SINH VIÊN
ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ SOLIDWORKS QUỐC TẾ

Nhận tài trợ 100% Chương Trình Đào Tạo

SOLIDWORKS Cơ Bản

(Hỗ trợ cài đặt bản quyền SOLIDWORKS dành cho 50 bạn đăng ký sớm nhất)

TRƯƠNG TẤN LỘC

SOLIDWORKS SPECIALIST

Chương Trình Đào Tạo Được Tài Trợ 100% Từ SSPACE

SOLIDWORKS Cơ Bản

Xây dựng nền móng SOLIDWORKS vững chắc cùng Chuyên gia SOLIDWORKS hàng đầu Việt Nam

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Hỗ trợ License bản quyền SOLIDWORKS dành cho 50 bạn đăng ký sớm nhất)