Dự án sửa chữa- Bảo dưỡng - Sản xuất bơm Ngành Cấp nước


DỰ ÁN SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG – SẢN XUẤT BƠM NGÀNH CẤP NƯỚC

Liên hệ ngay


  • Scan 3D số hóa các chi tiết sản phẩm Bơm phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thay thế.
  • Vẽ 3D kiểm tra các vị trí lắp đặt tránh sai sót.
  • Triển khai bản vẽ gia công chế tạo sản phẩm.
  • Sản xuất chế tạo cung cấp phụ tùng thay thế lắp đặt.