Menu

DỰ ÁN SCAN 3D – SỐ HÓA DỮ LIỆU SẢN PHẨM

SSPACE Dự án 3D scanner Ứng dụng giải pháp scan 3D số hóa dữ liệu sản phẩm

Ứng dụng Công nghệ Scan 3D và In 3D công nghiệp giải quyết các bài toán:

  • Scan 3D số hóa các chi tiết sản phẩm phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thay thế.
  • Reverse 3D Model, tạo dữ liệu 3D cho sản phẩm.
  • Chỉnh sửa thiết kế 3D, tối ưu sản phẩm.
  • Phát mẫu mới dựa trên 3D model đã có.
  • Tạo bản vẽ sản xuất, chủ động thay thế bảo dưỡng sản phẩm

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0766 667 247 hoặc Fanpage SSPACE SOLIDWORKS ACADEMY để được hỗ trợ.