Menu

GIẢI PHÁP IN 3D TẠO MẪU TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

SSPACE Dự án 3D printing Giải pháp in 3D tạo maaux trong sản xuất cơ khí

Giải pháp In 3D tạo mẫu trong sản xuất Cơ khí

Kết hợp giải pháp số hóa 3D nhằm quảng bá sản phẩm rộng rãi, sao chép mẫu mã nhanh cho việc cải tiến, kiểm tra khuôn mẫu và biến dạng sản phẩm trong sản xuất. Cung cấp giải pháp và chuyển giao công nghệ in 3D phục vụ:

  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
  • Ứng dụng làm khuôn mẫu trong Đúc kim loại,…khuôn mẫu chế tạo thử trước khi sản xuất sản hàng loạt bằng các công nghệ tiên tiến như C02, Furan, anfaset, cát tươi, mẫu tự tiêu
  • Thử nghiệm kết cấu và công năng sản phẩm
  • Trưng bày triển lãm, showroom để đánh giá khách quan kiểu dạng, mẫu mã,…
  • Giảm thiểu tồn kho và chi phí khuôn mẫu lỗi thời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0766 667 247 hoặc Fanpage SSPACE SOLIDWORKS ACADEMY để được hỗ trợ.