Sản phẩm

Cung cấp máy in 3D và máy scan 3D

MÁY IN 3D MID METAL

MÁY IN 3D MID METAL

Xem chi tiết

MÁY SCAN 3D - 3DTALK

Xem chi tiết

MÁY SCAN 3D - 3DTALK
MÁY SCAN 3D - HSCAN

MÁY SCAN 3D - HSCAN

Xem chi tiết

MÁY SCAN 3D - KSCAN

Xem chi tiết

MÁY SCAN 3D - KSCAN
MÁY SCAN 3D - SIMSCAN

MÁY SCAN 3D - SIMSCAN

Xem chi tiết

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - SE1000

Xem chi tiết

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - SE1000
MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - SE800

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - SE800

Xem chi tiết

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S1200

Xem chi tiết

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S1200
MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S1000

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S1000

Kích thước máy: 1600mm x 1500mm x 1400mm

Xem chi tiết

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S800

Xem chi tiết

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S800
MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S600

MÁY IN 3D FDM PROFESSIONAL EDITION - S600

Xem chi tiết