TUYỂN DỤNG

Những tin kỹ thuật, chia sẻ tính năng và giải pháp của phần mềm. Cập nhật các thông tin sự kiện lớn tại SSPACE

new ocean tuyển dụng

CÔNG TY NEW OCEAN TUYỂN DỤNG

– Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư cơ khí/ Cơ điện tử New Ocean là doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp và thiết kế